• Isavsmeltingshistoria ved munningen av Sognefjorden 

      Støfring, Eli Anne (Master thesis, 2019-12-20)
      Målet med oppgåva er å rekonstruere isavsmeltingshistoria på Værlandet, og isdynamikken nord for Sognefjorden ut frå isskuringsobservasjonar. Det er gjort 10Be-eksponeringsdatering frå ni flyttblokker på Værlandet. I tillegg ...