Now showing items 57-58 of 58

  • Vekst av Escherichia coli i fullblod med og utan leukocyttar ved ulike lagringsvilkår 

   Braathen, Hanne (Master thesis, 2020-12-15)
   BAKGRUNN Tapping av leukocytthaldig citrat-fosfat-dekstrose-adenin (CPDA-1) fullblod blir utført i sivile og militære blodbankar, i tappesalar og i felt. Blod tappa i felt kan ha auka risiko for bakteriell kontaminasjon ...
  • Å lede når sekundene teller 

   Murugesh, Shamini (Master thesis, 2021-05-26)
   Denne masteroppgaven har som hensikt å utforske hvordan operasjonsleder er etablert som en formalisert ordning i Akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene) i Norge, og hva denne lederfunksjonen innebærer. ...