• Tryggere når det trengs 

      Prytz, Venke Klubben (Master thesis, 2020-08-29)
      Avdelingsledere har ansvar for at medarbeidere innehar nødvendig kunnskap for å utføre oppgavene som er tiltenkt stillingene deres. Dette er pålagt gjennom lover og forskrifter. Studien fokuserer på leders ansvar for ...