• Opplevelser av livet etter fedmekirurgi 

      Lahn-Johannessen, Henrikke (Master thesis, 2021-06-03)
      Bakgrunn: Fedmekirurgi har vist seg å gi varig vekttap og bedre helse sammenlignet med andre tiltak for personer med sykelig fedme. Det kan også gi bedret livskvalitet hos disse pasientene på kort sikt, men forskning har ...