• Unge transpersoners erfaringer og ønsker i møte med helsepersonell 

   Grimm, Olivia Linnéa (Master thesis, 2022-05-27)
   Målet med denne studien er å undersøke hvordan unge transpersoner basert på egne erfaringer ønsker bli møtt av helsepersonell, for å hjelpe helsepersonell med å møte transpersoner på en god måte og dermed minske barrierene ...
  • Visuelle hjelpemidler i avhør av førskolebarn 

   Hyvik, Martine Stordrange; Johansen, Ida Caroline Bråthen (Master thesis, 2020-06-17)
   Denne studien hadde som formål å undersøke avhøreres bruk av visuelle hjelpemidler (VH) (ansiktskort, kroppsdiagram, tegnemateriell, puslespill, plastelina, fotografi, bamser/leker og bildebøker), avhørers spørsmålstyper ...
  • Vitsen med humor: En systematisk litteraturgjennomgang av hvordan humor påvirker samhold i gruppebehandling. 

   Løken, Adrian Manskow (Master thesis, 2022-05-19)
   Studien var en systematisk litteraturgjennomgang som undersøkte hvordan humor påvirket samhold i gruppebehandling. Inklusjonskriterier var fagfellevurderte artikler som beskrev humors påvirkning på samhold i kontekst av ...
  • Å øke selvmedfølelse hos barn og ungdommer – en litteraturgjennomgang 

   Ölander, Frida Karolina (Master thesis, 2019-06-13)
   Målet med litteraturgjennomgangen var å undersøke om det er mulig å øke selvmedfølelse hos barn og ungdommer ved hjelp av terapeutiske intervensjoner. Mer spesifikt var det ønskelig å undersøke om noen intervensjoner synes ...