• Visuelle hjelpemidler i avhør av førskolebarn 

      Hyvik, Martine Stordrange; Johansen, Ida Caroline Bråthen (Master thesis, 2020-06-17)
      Denne studien hadde som formål å undersøke avhøreres bruk av visuelle hjelpemidler (VH) (ansiktskort, kroppsdiagram, tegnemateriell, puslespill, plastelina, fotografi, bamser/leker og bildebøker), avhørers spørsmålstyper ...