• Læreres forståelse av dybdelæring som forutsetning for enhetsskolen 

      Nagy, Hans Marius Eitland (Master thesis, 2021-07-31)
      Dybdelæring er et nøkkelord i grunnopplæringens nye læreplanreform (LK20), og innebærer blant annet at elevene skal lære «å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger» (Kunnskapsdepartementet ...