• På brua - Ein livsløpsstudie av tre generasjonar dekksoffiserar 

      Teigland, Malene Bergtun (Master thesis, 2021-08-01)
      Sjøfart har til alle tider våre ein viktig del av den norske kulturen. Til tross for dette har sjøfolks liv fått lite merksemd innan forsking, og norske sjøfolk er i dag lite synlege i samfunnsbiletet. Denne studien ...