• Langtidssykefravær, kvinner og jobbkrav 

      Wendelborg, Marie Synøve (Master thesis, 2020-08-18)
      Denne oppgaven har til hensikt å undersøke langtidssykefravær blant sysselsatte ved norske arbeidsplasser for 2016. Mer spesifikt undersøkes det om Karasek sin jobbkrav og kontroll teori, samt hypotesen om den doble byrde ...