• Overgangen fra barnevernets omsorg til en selvstendig voksentilværelse 

      Welo, Dina Amundsen (Master thesis, 2020-06-30)
      Denne studien undersøker overgangen fra barnevernets omsorg til den selvstendige tilværelsen. Overgangen til voksenlivet er en sårbar fase for alle unge, og anses å være den mest omveltende fasen i løpet av livet. Enda mer ...