• Ufrivillig samtykke: Et nytt perspektiv på personvernparadokset 

      Jensen, Trude Haaland (Master thesis, 2021-08-05)
      Digital innsamling av persondata er noe som angår oss hele tiden. Hverdagslige handlinger legger igjen digitale fotspor og for de største teknologiselskapene blir persondata regnet som svært verdifullt. Menneskers digitale ...