Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMåsøval, Marine
dc.contributor.authorMyhrstad, Helle Olaisen
dc.date.accessioned2019-05-20T10:44:19Z
dc.date.available2019-05-20T10:44:19Z
dc.date.issued2019-05-08
dc.date.submitted2019-05-07T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19666
dc.description.abstractKnowledge of factors that foster proactive behavior among followers is likely to be essential for organizations in today’s dynamic environment. The aim of this diary study is to investigate the role of daily work engagement as a mediator in the relationship between daily transformational leadership and followers’ daily proactive behavior, in terms of voice and personal initiative. The data is based on a selection of 57 naval cadets from the Norwegian Naval Academy who filled out a diary questionnaire for 30 consecutive days during a voyage on a sailing ship across the Atlantic Ocean. Results from the multilevel analysis revealed that daily transformational leadership was positively related to the followers’ daily personal initiative and voice, after controlling for previous days’ proactivity. Furthermore, we found a positive relationship between transformational leadership and the followers’ voice behavior the subsequent day. However, we did not find a significant direct effect of transformational leadership on next days’ personal initiative. The results further revealed a positive relationship between transformational leadership and the followers’ work engagement, both the same day and the subsequent day, which in turn was positively related to proactive behavior. Work engagement fully mediated the relationship between transformational leadership and personal initiative. Additionally, transformational leadership had a positive, indirect effect on next days’ personal initiative, through next days’ work engagement. Finally, the results supported that work engagement fully mediated the impact of transformational leadership on voice. Thus, the results indicate that daily fluctuations in transformational leadership influence employee proactivity through work engagement. Theoretical and practical implications as well as future research of interest will be discusseden_US
dc.description.abstractKunnskap om hvilke faktorer som fasiliteter proaktiv atferd blant medarbeidere, vil trolig være avgjørende for organisasjoner i dagens dynamiske miljø. Hensikten med denne dagbokstudien er å undersøke hvorvidt daglig transformasjonsledelse henger sammen med proaktiv medarbeideratferd i form av voice og personlig initiativ, og hvorvidt arbeidsengasjement medierer denne sammenhengen. Studiens datainnsamling baserer seg på et utvalg av 57 kadetter fra Den Norske Sjøkrigsskolen som besvarte et daglig spørreskjema i 30 etterfølgende dager under et seiltokt over Atlanterhavet. Resultatene fra flernivåanalysene viste at daglig transformasjonsledelse var positivt relatert til kadettenes utøvelse av personlig initiativ og voice samme dag, kontrollert for proaktiv atferd dagen før. Transformasjonsledelse hadde ikke en direkte effekt på personlig initiativ dagen etter, men derimot en signifikant effekt på voice dagen etter. Videre fant studien positive sammenhenger mellom transformasjonsledelse og arbeidsengasjement samme dag og neste dag, samt mellom arbeidsengasjement og begge formene for proaktiv atferd. Arbeidsengasjement hadde en fullstendig mediering av sammenhengen mellom transformasjonsledelse og personlig initiativ samme dag. Videre hadde transformasjonsledelse en positiv, indirekte effekt på personlig initiativ neste dag, gjennom arbeidsengasjement neste dag. Til sist ble det funnet at arbeidsengasjement fullt medierte sammenhengen mellom transformasjonsledelse og voice, både samme og neste dag. Studiens funn indikerer at daglige variasjoner i transformerende lederatferder har betydning for medarbeidernes proaktive atferder, og at denne effekten skjer gjennom opplevd arbeidsengasjement. Avslutningsvis vil teoretiske og praktiske implikasjoner samt områder for fremtidig forskning, bli diskutert.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTransformational leadershipeng
dc.subjectwork engagementeng
dc.subjectproactive behavioreng
dc.subjectpersonal initiativeeng
dc.subjectvoiceeng
dc.subjectTransformasjonsledelseeng
dc.subjectarbeidsengasjementeng
dc.subjectproaktiv atferdeng
dc.subjectpersonlig initiativeng
dc.titleArbeidsengasjement som forklaringsmekanisme for sammenhengen mellom transformasjonsledelse og proaktiv medarbeideratferd. En kvantitativ dagbokstudie over 30 døgneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-05-07T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel