Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyhre, Knut Christian
dc.contributor.authorStoraas, Frode
dc.date.accessioned2019-05-20T16:41:17Z
dc.date.available2019-05-20T16:41:17Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.PublishedMyhre KC, Storaas F. Antropologi på film - refleksjoner rundt tre filmer fra Kilimanjaro. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2018;29(3-4):146-164eng
dc.identifier.issn0802-7285
dc.identifier.issn1504-2898
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19680
dc.description.abstractDenne artikkelen tar utgangspunkt i forfatternes erfaringer med å lage tre filmer av ulik karakter for å reflektere over relasjonen mellom observasjon og analyse i etnografisk film og visuell antropologi. På denne bakgrunnen argumenterer vi for at det er et ubestemt og ustabilt forhold mellom observasjon og analyse i etnografisk film, og at denne relasjonen ikke er ensartet for tekst og film. Refleksjonene berører således spørsmålet om den visuelle antropologiens rolle og evne til å bidra til fagets kunnskapsproduksjon. I denne forbindelse foreslår vi at filmens rolle er å vekke nysgjerrighet snarere enn å representere, og å fremelske en åpenhet for forskjellighet og det ukjente.en_US
dc.description.abstractThis article takes as its starting-point our experience of making three films of different kinds, in order to reflect on the relationship between observation and analysis in ethnographic film and visual anthropology. On this basis, we argue that there is an indeterminate or unstable relationship between observation and analysis in ethnographic film, and that this relationship is not uniform for text and film. The reflections thus touch on the role and ability of visual anthropology to contribute to the knowledge production of the discipline. In this regard, we suggest that the role of the film is to provoke curiosity rather than to represent, and to cultivate an openness toward difference and the unknown.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsAttribution CC BY-NCeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.subjectFilmeng
dc.subjectTeksteng
dc.subjectObservasjoneng
dc.subjectAnalyseeng
dc.subjectForskjelleng
dc.subjectTexteng
dc.subjectObservationeng
dc.subjectAnalysiseng
dc.subjectDifferenceeng
dc.titleAntropologi på film - refleksjoner rundt tre filmer fra Kilimanjaroeng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2019-02-20T10:39:55Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2018 The Authorseng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-03-04-04
dc.identifier.cristin1621277
dc.source.journalNorsk Antropologisk Tidsskrift


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution CC BY-NC
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC BY-NC