Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGran, Adrian Wetlesen
dc.date.accessioned2019-05-28T01:11:40Z
dc.date.available2019-05-28T01:11:40Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2019-05-27T13:27:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19747
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt og fedme har en påvirkning på helse og livskvalitet, og blant barn og unge rapporteres det en betydelig andel med overvekt / fedme. Fysisk aktivitet er et helsefremmende tiltak som kan motvirke overvekt, men kun en del av befolkningen oppfyller anbefalingene om daglig fysisk aktivitet. Skolen er en sentral arena for barn og unge, hvor sosial støtte spiller en stor rolle for holdninger og kunnskap videre i livet. Studiens hensikt: Studien ser om det er en sammenhengen mellom vektstatus og daglig fysisk aktivitet i skolesammenheng, og om sammenhengene blir forklart gjennom sosial støtte når man tar hensyn til kjønns- og aldersforskjeller. Metode: Datasettet fra HEVAS undersøkelsen utført i 2013/2014 er benyttet. Spørreskjemaundersøkelsen er gjennomført på et landsrepresentativt utvalg av 3330 respondenter i aldersgruppene 11, 13 og 15 år, og kartlegger barn og unges helsevaner. Kjønns- og aldersforskjeller ble undersøkt gjennom t-tester, ANOVA og chi-square. Sammenhengen mellom variablene ble undersøkt ved korrelasjon- og regresjonsanalyser. Resultat: Analysene viste signifikante kjønnsforskjeller i aktivitetsnivå og vektstatus, hvor 15 år gamle guttene rapporterte størst overvekt (17,5 %) og 15 åringer for begge kjønn rapportert lavest aktivitetsnivå. Vektstatus var en signifikant prediktor for antall dager med fysisk aktivitet. Sosial støtte i form av elevstøtte, medierte sammenhengen mellom vektstatus, når man kontrollerte for alder og kjønn. Konklusjon: Det er en sammenheng mellom vektstatus og daglig fysisk aktivitet i skolen som blir påvirket av opplevd elevstøtte. Den opplevde sosial støtten i skolesammenheng har en betydning for hvor fysisk aktive barn er daglig, og det stilles spørsmål om en slik sammenheng kan ha en betydning for tilretteleggelsen av helsefremmende tiltak blant barn og unge med fokus på fysisk aktivitet.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectFysisk aktivitet
dc.subjectvektstatus
dc.subjectskolen
dc.subjectsosial støtte
dc.subjectbarn og unge
dc.titleBetydningen av sosial støtte for sammenhengen mellom vektstatus og daglig fysisk aktivitet i den norske skolen. En kvantitativ studie
dc.title.alternativeThe significance of social support for the relationship between weight status and daily physical activity in the Norwegian school.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-05-27T13:27:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel