Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBadkan, Rebin
dc.contributor.authorOpsahl, Terje
dc.date.accessioned2019-06-13T01:25:24Z
dc.date.available2019-06-13T01:25:24Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.date.submitted2019-06-12T22:00:16Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19985
dc.description.abstractTilbakefall blant angstlidelser og depressiv lidelse har gjennom flere meta-analyser vist seg å være vanlig. Samtidig har langtidseffekten av psykoterapi i for liten grad blitt undersøkt. Denne systematiske litteraturgjennomgangen sammenlignet langtidseffekten av metakognitiv terapi (MCT) med andre behandlingsmetoder for angstlidelser og depressiv lidelse. Langtidseffekten ble definert som minimum seks måneder. Aktuelle studier ble søkt etter i databasene PsycInfo, PubMed, Web of Science og Cochrane Library, noe som genererte seks studier. Resultatene viste at MCT hadde bedre langtidseffekt for generalisert angstlidelse (GAD) sammenlignet med andre behandlingsmetoder. For depressiv lidelse ble det ikke funnet forskjeller, mens MCT i komorbide utvalg viste større effekt sammenlignet med andre behandlingsmetoder ved post-behandling, men ikke ved oppfølging. Samlet sett viser MCT rask og relativt stabil effekt for angstlidelser og depressiv lidelse og bedre langtidseffekt for GAD, mens andre behandlingsmetoder viser økt effekt fra post-behandling til oppfølging i komorbide utvalg. Imidlertid er det begrenset med kunnskap om hvordan effekten i MCT og kontrollgruppene oppstår og forløper over tid, hvor det er behov for flere studier som inkluderer mediator- og moderatoranalyser. Implikasjonene av funnene fra litteraturgjennomgangen blir diskutert.en_US
dc.description.abstractRelapse among anxiety disorders and depressive disorder has been found to be common through several meta-analyses. At the same time, the long-term effect of psychotherapy has not been adequately investigated. This systematic literature review compared the long-term effect of metacognitive therapy (MCT) with other treatment methods for anxiety disorders and depressive disorder. The long-term effect was defined as a minimum of six months. Relevant studies were searched for in the databases PsycInfo, PubMed, Web of Science and Cochrane Library, and generated six studies. The results showed that MCT had a better long-term effect on generalized anxiety disorder (GAD) compared to other treatment methods. For depressive disorder, no differences were found, while for comorbid samples MCT showed greater effect compared to other treatment methods at post-treatment, but not at follow-up. Overall, MCT shows a rapid and relatively stable effect on anxiety disorders and depressive disorder and a better long-term effect on GAD, while other treatment methods increase their effect from post-treatment to follow-up in comorbid samples. However, there is limited knowledge about how the effect in MCT and control groups occur and progress over time, where further studies that include mediator and moderator analyses are warranted. The implications of the results from the literature review are discussed.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectaktiv kontrollgruppe
dc.subjectrandomisert
dc.subjectNøkkelord: Metakognitiv terapi
dc.subjectangst
dc.subjectsystematisk litteraturgjennomgang
dc.subjectdepresjon
dc.subjectMetakognitiv terapi
dc.titleEn systematisk litteraturgjennomgang: Langtidseffekt av metakognitiv terapi sammenlignet med andre behandlingsmetoder for angstlidelser og depressiv lidelse
dc.title.alternativeA systematic review: Long-term effect of metacognitive therapy compared with other treatment methods for anxiety disorders and depressive disorder
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-12T22:00:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovudoppgåve psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel