Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Yun Einar
dc.date.accessioned2019-06-13T01:25:27Z
dc.date.available2019-06-13T01:25:27Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.date.submitted2019-06-12T22:00:26Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19989
dc.description.abstractDe eksekutive funksjoner er avgjørende for en gjennomtenkt livsførsel som nennsomt ivaretar både ens egne og ens omgivelsers hensyn. Flere av de vanligste mentale lidelser forstyrrer eksekutive funksjoner. For å utvikle effektive behandlingsformer, er det nødvendig med pålitelige og kostnadseffektive måter å måle eksekutiv fungering på. En av de mest populære tester av eksekutiv fungering er Wisconsin Card Sorting Test (WCST), som er blitt sagt å utfordre en rekke funksjoner, inkludert arbeidsminne, kognitiv fleksibilitet og det å trekke logiske slutninger. En fMRI-studie ble gjort for å undersøke det nevrale grunnlaget for utførelsen av WCST, i tillegg til en nylig utviklet auditiv tilpasning av testen til bruk med synshemmede. En kontrollbetingelse der sorteringsregelen ble oppgitt ble brukt, i et forsøk på å sile ut lagringsfunksjoner i arbeidsminne fra bearbeidende og hypoteseproduserende funksjoner. Ved sammenlikning av den visuelle testen med den auditive, ble det avslørt aktivering begrenset til de sensoriske barker. Ved sammenlikning av testene med kontrollbetingelsen, ble det avslørt aktivering i et frontoparietalt nettverk som innbefattet de frontale øyefelt og de intraparietale furer. Disse resultatene understreker viktigheten av et utstrakt nettverk av hjerneområder for utførelsen av WCST, som ikke er begrenset til frontallappen. I tillegg støtter fraværet av ulikhet mellom WCST og Auditory Sorting Task ut over de sensoriske barker bruken av AST som erstatning for WCST i den synshemmede befolkning.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectfMRI
dc.subjectwisconsin card sorting test
dc.subjectexecutive functions
dc.subjectdorsal attention network
dc.titleA Frontoparietal Network Underlies both the Standard and an Auditory Adaptation of the WCST
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-12T22:00:26Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel