Show simple item record

dc.contributor.authorBøhn, Kaja Kristiansen
dc.date.accessioned2019-06-14T01:52:54Z
dc.date.available2019-06-14T01:52:54Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.date.submitted2019-06-13T22:00:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20018
dc.description.abstractUngdomstiden blir betraktet som verdifull for forebygging av god fremtidig helse, og derfor har fokuset på tiltak rettet mot barn og unge økt. I dagens samfunn sliter mange unge med psykiske helseplager. På bakgrunn av dette forsøker politiske innsatsområder å fremme mestring og utvikling hos ungdom i større grad, ettersom disse faktorene blir betraktet som kilder til god psykisk helse. Forskning har vist at program for positiv ungdomsutvikling kan se ut til å fremme god fremtidig helse hos ungdom, ved å bidra til vekst og utvikling av ulike egenskaper. Studiet er en evaluering av AktiVane-modellen, et valgfag implementert i bestemte barne- og ungdomsskoler i Bergensområdet. Valgfagets fokus er å gi ungdomsskoleelever et ansvar om å organisere ukentlige økter bestående av leker og fysisk aktivitet for barn på SFO for å fremme mestring og utvikling hos ungdommene. Hensikten med studiet er å få et innblikk i ungdommenes erfaringer av å delta i valgfaget, og evaluere i hvilken grad AktiVane-modellen bidrar til å fremme god helse hos ungdommene i tråd med fokusområder i helsefremmende arbeid. Studiet består av tre fokusgruppeintervju med totalt 21 ungdomsskoleelever som har deltatt i valgfaget AktiVane. Studiets funn viste at ungdommenes helhetlige opplevelse av å delta i AktiVane var positiv. De fleste beskrev valgfaget som gøy og lærerikt, og erfarte å utvikle seg på ulike områder som følge av rollen som instruktør. De påpekte at å være instruktører for yngre barn resulterte i blant annet opplevd mestring, økt selvtillit og utviklet sosial kompetanse i form av bedre tålmodighet og evnen til å være instruktør for barn. Studiet fremhevet verdien av kvaliteten på samarbeidet mellom ungdommene og de ansatte på SFO, ungdommenes relasjoner til barna og deres rolle som instruktør. Diskusjonen omhandler hvilken betydning AktiVane-modellen har hatt for ungdommene og i hvilken grad valgfaget samsvarer med sentrale tilnærminger innenfor helsefremmende arbeid. Studiet konkluderer med at valgfaget AktiVane kan være av betydning for ungdommene ved å fremme mestring og utvikling. Samtidig indikerer modellen å samsvare med sentrale fokusområder i helsefremmende arbeid for å fremme psykisk helse gjennom tiltak i skolen.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectpositiv ungdomsutvikling
dc.subjectAktiVane-modellen
dc.subjectmestring
dc.subjectevaluering
dc.subjectungdom
dc.subjecthelsefremmende arbeid.
dc.subjecterfaringer
dc.titleEn evaluering av ungdomsskoleelevers erfaringer av å delta i valgfaget AktiVane «Hvilken betydning har AktiVane for ungdomsskoleelevene som deltar i valgfaget?»
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-13T22:00:19Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record