Show simple item record

dc.contributor.authorHandeland, Ingrid
dc.date.accessioned2019-06-18T00:31:51Z
dc.date.available2019-06-18T00:31:51Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-17T22:00:21Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20063
dc.description.abstractTemaet for masteroppgåva er navigasjon og maritim tryggleik. Hovudproblemstillinga er kyststaten sin jurisdiksjon over krigsskip i uskuldig gjennomfart i lys av særreglane (for krigsskip) i Havrettskonvensjonen. I oppgåva vert det gjort greie for kva retten til uskuldig gjennomfart for krigsskip inneber, dei folkerettslege avgrensingane i retten og kyststaten sitt høve til å handheve desse avgrensingane med heimel i havretten.en_US
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectHavrett
dc.subjectkrigsskip
dc.subjectHavrettskonvensjonen
dc.subjectfolkerett
dc.subjectjurisdiksjon
dc.subjectinnocent passage.
dc.titleKyststaten sin jurisdiksjon over krigsskip i uskuldig gjennomfart i lys av reglane i FN sin havrettskonvensjon.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-17T22:00:21Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record