Show simple item record

dc.contributor.authorAsbjørnsen, Ola
dc.date.accessioned2019-06-18T00:31:55Z
dc.date.available2019-06-18T00:31:55Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-17T22:00:23Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20067
dc.description.abstractDenne avhandlingen drøfter hvor stort handlingsrom kommunen har til å innvilge dispensasjoner i 100-metersbeltet fra arealplan og byggeforbud. Avhandlingen foretar en grundig gjennomgang av de planrettslige utgangspunkter. Dette fordi man må forstå planrettens hensyn og rettslige utgangspunkter for å forstå dispensasjonsbestemmelsen. I drøftelsen av dispensasjonsbestemmelsen drøfter avhandlingen hvilke hensyn som er relevante og hvor intensivt fylkesmannen og domstolene skal prøve vurderingene. Det er særlig to forhold som styrer kommunens dispensasjonsadgang. Det ene er i hvor stor grad tiltaket forbedrer eller tilsidesetter strandsonehensynene. Det andre er hvordan det konkrete arealet i kommunen er regulert i arealplanen. Arealplanen er det eneste kommunen aktivt kan gjøre noe med. Det er derfor viktig at kommunen er klar over at utformingen av arealplanen, påvirker deres adgang til å kunne innvilge dispensasjoner i ettertid. I tillegg konkluderer avhandlingen med at fylkesmannen skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret, og at domstolene skal være tilbakeholdne med å prøve de skjønnsmessige vurderingene som er av faglig eller politisk karakter. Dagens dispensasjonsbestemmelse inneholder en salig blanding av juss og politikk. Hvilke vurderinger som er juridiske og hvilke som er politiske er ikke lett å skille etter dagens bestemmelse.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectPlan- og bygningsloven
dc.subjectAlternativ byggegrense
dc.subjectforvaltningsskjønn
dc.subject§ 1-8
dc.subjectstatlige planretningslinjer
dc.subjectFritt skjønn
dc.subjectFriluftsliv
dc.subjectfritt skjønn
dc.subjectkommunale selvstyre
dc.subjectstatlig styring
dc.subjectStatlige planretningslinjer
dc.subjectStrandsoneforvaltning
dc.subjectArealplan
dc.subjectrettsanvendelsesskjønn
dc.subjectSommerly
dc.subjectStatlig styring
dc.subjectStrandsone
dc.subjectPolitikk
dc.subject100-metersbelte
dc.subjectstrandsoneforvaltning
dc.subject§ 19-2
dc.subjectVesentlig tilsidesatt
dc.subjectDispensasjon
dc.subjectRettsanvendelsesskjønn
dc.subjectForvaltningsskjønn
dc.subjectfriluftsliv
dc.subjectSommunale selvstyre
dc.subjectstatlige strandsoneretningslinjer
dc.subjectKommunale selvstyre
dc.subject100-meterssonen
dc.subjectFordelene klart større enn ulempene
dc.subjectpbl
dc.subjectStatlige strandsoneretningslinjer
dc.titlePlanlegging og dispensasjoner i strandsonen - Juss eller politikk?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-17T22:00:23Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record