Show simple item record

dc.contributor.authorVamråk, Trym
dc.date.accessioned2019-06-18T00:31:59Z
dc.date.available2019-06-18T00:31:59Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-17T22:00:41Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20074
dc.description.abstractAvhandlingen redegjør for når profesjonelle idrettsutøvere kan anses som arbeidstakere og gjøre krav på yrkesskadedekning og stønadsordninger for arbeidstakere gjennom lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven) og lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Et sentralt spørsmål er hvilke idrettsskader som kan klassifiseres som yrkesskader. Som en del av avhandlingen inngår også redegjørelse av det relative skadebegrepet. Begrepet er veiledende for hvilke idrettsskader som kan klassifiseres som yrkesskader, og hvordan skadetilfellene skal vurderes ved et krav om erstatning. Videre redegjøres det for hvilken betydning skadelidtes aksept av risiko har for erstatningsutmålingen i erstatningssaker som gjelder idrettsskader.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectIdrettsskade
dc.subjectaksept av risiko
dc.subjectdet relative skadebegrepet
dc.subjectyrkesskade
dc.subjectyrkesskadeforsikringsloven
dc.subjectfolketrygdloven
dc.subjectprofesjonelle idrettsutøvere
dc.titleProfesjonelle idrettsutøvere og yrkesskader. Særlig om det relative skadebegrepet og aksept av risiko for skade.
dc.title.alternativeProfessional athletes and occupational injuries. About the relative term on occupational injuries and acceptance of risk of injury.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-17T22:00:41Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record