Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Ida Marie
dc.date.accessioned2019-06-18T00:32:20Z
dc.date.available2019-06-18T00:32:20Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-17T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20101
dc.description.abstractOppgaven behandler forholdet mellom arbeidsgivers preventive aktivitetsplikt til å utarbeide interne varslingsrutiner, jf. aml. § 2 A-3, og det særskilte rettsvernet arbeidstaker har ved varsling, jf. aml. §§ 2 A-2 jf. 2 A-1. Fokuset er å undersøke hvordan arbeidstakers særskilte varslervern i aml. § 2 A-2 aktualiserer arbeidsgivers aktivitetsplikt på ethvert trinn i en varslingsprosess.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectVarsling
dc.subjectarbeidsgivers preventive aktivitetsplikt
dc.subjectarbeidstakers rettigheter ved varsling
dc.titleForholdet mellom arbeidsgivers preventive aktivitetsplikt i aml. § 2 A-3 og det særskilte rettsvernet arbeidstaker har ved varsling, jf. aml. §§ 2 A-2 jf. 2 A-1.
dc.title.alternativeThe relationship between the employer's preventive activity obligation in aml. § 2 A-3 and the special legal protection employee has in case of notification, cf. §§ 2 A-2, cf. 2 A-1.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-17T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel