Show simple item record

dc.contributor.authorEika, Simon Hestenes
dc.date.accessioned2019-06-18T00:32:31Z
dc.date.available2019-06-18T00:32:31Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-17T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20115
dc.description.abstractDenne oppgaven vil forsøke å undersøke hva som er virkningene av innføring av nytt vilkår i phvl. § 3-3 (1), nr. 4. Dette vil gjøres ved å først undersøke innholdet i det materielle hovedvilkåret i phvl. § 3-3 (1), nr. 3, som krever at pasienten har en «alvorlig sinnslidelse». Dette har tidligere vært det sentrale materielle vilkår for etablering av tvungent psykisk helsevern etter phvl § 3-3. Videre vil det gjøres rede for innholdet i det nye materielle vilkåret om at «pasienten mangler samtykkekompetanse» i phvl. § 3-3 (1), nr. 4. Til slutt vil oppgaven sammenligne virkeområdet til de to vilkårene, for slik å prøve å finne ut hva som vil være virkningen av lovendringen. Tanken er at lovendringens rettslige effekt vil synliggjøres ved å se når virkeområdet til de to vilkårene i phvl. § 3-3 sammenfaller.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectDet forvaltningsrettlige legalitetsprinsipp som tolkningsprinsipp
dc.subjectPsykisk helsevernlov
dc.subjectSamtykkekompetanse
dc.subjectAutonomi
dc.subjectPsykisk Helserett
dc.subjectPhvl. § 3-3 (1)
dc.subjectÅrsakskravet i pbrl. § 4-3 (2)
dc.subjectTvungent psykisk helsevern
dc.subjectTvang
dc.subjectnr. 4
dc.subjectPhvl. § 3-3
dc.subjectHelserett
dc.subjectnr. 3
dc.subjectPasient- og brukerretigghetsloven
dc.titleSamtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - hvordan har introduksjonen av nytt vilkår i psykisk helsevernlov § 3-3 påvirket virkeområdet til bestemmelsen?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-17T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record