Show simple item record

dc.contributor.authorIbenholt, Vilde Sand
dc.date.accessioned2019-06-19T00:32:02Z
dc.date.available2019-06-19T00:32:02Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.date.submitted2019-06-18T22:00:17Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20207
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å lage en norsk tilpasning av det engelsk-amerikanske testverktøyet Test of Pragmatic Language - second edition (TOPL-2), og undersøke hvordan denne tilpasningen fungerer i et utvalg norsk barn uten språkvansker. Videre ble relasjonen mellom den norske tilpasningen av TOPL-2 og Children´s Communication Checklist - second edition (CCC-2) undersøkt i en korrelasjonsanalyse. TOPL-2 er en standardisert og normert test utviklet for å kartlegge barns pragmatiske språkkunnskaper og forståelse av kommunikasjonsregler i ulike sosiale kontekster. CCC-2 er et validert rapporteringsskjema som administreres til foresatte og lærere, og dette måleverktøyet gir et bilde av barnets kommunikasjonsferdigheter. TOPL-2 ble oversatt ved bruk av en enveis-oversettelsesprosedyre og lingvistiske og kulturelle elementer ble diskutert nærmere i et review team. Den norske versjonen ble undersøkt ved pilottesting med et utvalg norske barn (N=16). Disse barnas foresatte fylte ut CCC-2. Dataene ble undersøkt i en kvalitativ analyse og relasjonen mellom TOPL-2 og CCC-2 ble undersøkt med en Spearmans korrelasjonsanalyse. Oversettelsen fremstod som forståelig for utvalget i denne studien. Den kvalitative analysen viser at lingvistiske forskjeller er en utfordring i oversettelsen av teststimuli brukt i TOPL-2, mens kulturelle forskjeller knyttet til blant annet høflighet og turtaking krever tilpasning av retningslinjene for skåring. Korrelasjonsanalysen viste en svak positiv korrelasjon mellom TOPL-2 og CCC-2. Resultatene fra denne studien tyder på at TOPL-2 har potensiale til å bli et valid mål på norske barns forståelse av pragmatisk språkatferd.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.titleEn norsk oversettelse og kulturell tilpasning av testverktøyet Test of Pragmatic Language, second edition
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-18T22:00:17Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record