Show simple item record

dc.contributor.authorEspeland, Helene
dc.date.accessioned2019-06-19T00:32:13Z
dc.date.available2019-06-19T00:32:13Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.date.submitted2019-06-18T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20223
dc.description.abstractFinansnæringen har vært utsatt for store omstillingskrav som følger av teknologisk utvikling de siste tiårene. Når bedrifter må omstilles er det stor sannsynlighet for at de ser seg nødt til å nedbemanne. I perioder med nedbemanning kan det tenkes at visse grupper er mer utsatt for å miste jobben enn andre. Oppgaven sitt formål var derfor å undersøke hvem som er mest utsatt for å miste jobben i finansnæringen i perioder med nedbemanning. Jeg undersøkte problemstillingen på ulike grupper i finansnæringen og for alle andre næringer. For å undersøke om gruppeforskjellene kunne indikere diskriminering ble sannsynlighetsforskjellene dekomponert ved bruk av dekomponeringsanalyse. I masterutredningen finner jeg at yngre arbeidere har lavere sannsynlighet for å bli arbeidsledig sammenlignet med sine eldre kollegaer. Det ser også ut som kvinner har høyere sannsynlighet for å bli arbeidsledig sammenlignet med menn. Størrelsen på sammenhengen for kvinner er imidlertid begrenset. Videre indikerer resultatene at jo høyere utdanning en har, jo lavere er sannsynligheten for å bli arbeidsledig. Fra dekomponeringsanalysen viser resultatene for kvinner og menn at ulik sammensetning og ulik avkastning på de observerte kjennetegnene forklare like store deler av den observerte sannsynlighetsforskjellen. For de under 32 år og de over 56 år bidrar ulik sammensetning og ulik avkastning i ulik størrelse på observert sannsynlighetsforskjell. I litteraturen finner jeg at eldre har en tendens til å ha vanskeligheter både i ansettelseprosesser og på arbeidsplassen. I tillegg er det flere som fremhever at kvinner opplever diskriminering. Samtidig er det også bevis fra litteraturen at høyere utdanning reduserer sannsynligheten for å bli arbeidsledig. Mine er funn er dermed konsise med tidligere litteratur. I oppgaven er Stata benyttet for estimering av den empiriske analysen, mens Excel er brukt for å illustrere illustrasjonene, det inkluderer både figurer og tabeller.  en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.titleNedbemanning som følger av teknologisk utvikling. Har kvinner og eldre høyere risiko for å bli rammet?
dc.title.alternativeDownsizing in times of technological change: who has to go first?
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-06-18T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record