Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorchgrevink-Brækhus, Marianne
dc.date.accessioned2019-06-22T00:32:00Z
dc.date.available2019-06-22T00:32:00Z
dc.date.issued2019-06-22
dc.date.submitted2019-06-21T22:00:21Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20370
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvorfor unge nettavisbrukere klikker – eller ikke klikker – på nyhetsartikler i norske nettaviser, og søker på den måten innsikt i hvordan redaksjonell vinkling og presentasjon kan påvirke lesertall. Digitaliseringen har ført til at klikk og lesertall har fått en sentral rolle i journalistikken. På bakgrunn av dette har det vokst frem en oppfatning om at det er en tett sammenheng mellom lesernes klikk og deres nyhetspreferanser. Ettersom underholdning og sport ofte dominerer «mest lest»-listene, kan dette tolkes som at leserne ikke er tilstrekkelig engasjerte eller interesserte i politikk og samfunnsanliggender. Oppgaven utforsker hvorvidt denne oppfatningen stemmer med lesernes egne opplevelser, gjennom å observere og intervjue tolv nettavisbrukere mens de leser nettaviser. Gjennom å systematisk studere ulike motivasjoner bak nyhetslesing, problematiserer oppgaven klikk-statistikk som fenomen, samtidig som den utforsker lesernes motivasjoner for å klikke – eller la være - i et demokratiteoretisk lys. Som teoretisk ramme benyttes blant annet Michael Schudsons demokratiske ideal om en overvåkende borger for å drøfte lesernes nyhetskonsum og klikkadferd opp mot forventningene og kravene som stilles til opplyste borgere i moderne demokratier. Resultatene viser at utvalget deler et felles ideal om hva de bør være oppdatert på som samsvarer med idealet om en overvåkende borger. Idealet gjenspeiles til dels i nyhetskonsumet, samtidig som klikkadferden også bærer preg av personlig relevans, ut fra hva som oppleves nyttig for leserne. Funnene tyder også på at leserne generelt sett har velutviklet medieforståelse når det gjelder redaksjonell utforming og vinkling, noe som paradoksalt nok ofte er årsaken til at de unnlater å klikke. Selv en kort overskrift blir tolket som reell informasjon og har stor informasjonsverdi for leserne. Nettavisforsidene er dermed ikke bare en inngangsportal til klikk, men en selvstendig informasjonskilde som sjekkes og overvåkes flere ganger daglig, noe som også resulterer i tidsbesparende og mer overfladisk nyhetslesing. Informantenes klikkadferd er svært kompleks og subjektiv, sammensatt av en rekke personlige og pragmatiske dimensjoner som ikke lar seg måle gjennom lesertall og kvantitative klikk-målinger. Årsakene til hvorfor informantene klikker – eller lar være – er derfor mange, og gjenspeiler nødvendigvis ikke deres nyhetsinteresser.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectthink aloud
dc.subjectovervåkende borger
dc.subjectnyhetsbruk
dc.subjectresepsjonsstudier
dc.subjectdemokratiteori
dc.subjectdigitalisering
dc.subjectnettaviser
dc.subjectkvalitative intervju
dc.subjectjournalistikk
dc.subjectintervju
dc.subjectKlikk
dc.subjectdybdeintervju
dc.titleKlikkets betydning – En kvalitativ analyse av unge voksnes nettavislesing
dc.title.alternativeBeyond the click – an analysis of young people’s news consumption
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-06-21T22:00:21Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i medievitenskap
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel