Show simple item record

dc.contributor.authorBerget, Jørgen Aasen
dc.date.accessioned2019-06-25T00:31:37Z
dc.date.available2019-06-25T00:31:37Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.date.submitted2019-06-18T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20388
dc.description.abstractDenne studien utforsker sangskriving som en måte å forstå erfaringene til pårørende innen psykisk helsevern. Ved å benytte kunstbasert forskning som et metodisk rammeverk har to sanger blitt skrevet basert på tidligere intervjuer av 11 pårørende (Berget, 2017 ). Sangskrivingsprosessen har blitt gjort i samarbeid med bandet Bart Clavier og ble dokumentert gjennom bruk av logg som inkluderte tekst, bilder og lydopptak. Fire pårørende ble invitert til en fremføring av sangene «Hold meg» * og «Den gode følelsen» * etterfulgt av to gruppeintervjuer hvor de pårørende fikk dele sine erfaringer med sangene. Gjennom en tematisk analyse av intervjuene har jeg kommet frem til fire tema: (1) Sangene gav følelser, (2) Sangene gav et kunstnerisk inntrykk, (3) Sangene minnet om bruk av musikk i hverdagen (4) Sangene minnet om relasjonen til «sønnen». Som en del av analysen skrev jeg en tredje sang «Mammas fang» * for å reflektere over det fjerde temaet. Forskningsprosedyren har tillatt en utforskning av epistemologiske og fenomenologiske perspektiver på hvordan sanger og sangskriving kan bidra til måter å forstå og relatere til hverandre. Studiet understreker hvordan sanger, hverdagsliv, helse og musikkterapi er mangefasettert og uløselig bundet til hverandre. * Sangene er tilgjengelig via Spotify og Apple Music under artistnavnet Bart Clavieren_US
dc.description.abstractThis study explores songwriting as a way of understanding experiences of those caring for relatives with mental health problems. Using arts-based research as a methodological framework two songs have been written based on interviews with 11 careers within mental health care (Berget, 2017 ). The songwriting process was a collaboration with the band Bart Clavier and was documented through a log including text, images and recordings. Four participants were invited to a performance of the songs “Hold meg” (Hold Me)* and “Den gode følelsen” (That Good Feeling)*. In two group interviews that followed the relatives shared their experiences of the songs. A thematic analysis of the participants’ narratives was used to generate four themes: (1) Coping with emotions, (2) Artistic experience, (3) Everyday life use music, (4) Family relationships. As part of the analysis a third song was written: “Mammas fang” (My mother’s lap)*, to reflect upon the fourth theme. The research procedure facilitated an exploration of epistemological and phenomenological perspectives on how songs and songwriting can contribute and challenge was of knowing and ways of relating. The study highlights the inseparability and multiplicity of songwriting, everyday life, health and music therapy. * Songs available from Spotify and Apple Music under the artist name Bart Clavieren_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectrecovery
dc.subjectSangskriving
dc.subjectcarers
dc.subjectsangskriving
dc.subjectSongwriting
dc.subjectpsykisk helsevern
dc.subjectkunstbasert forskning
dc.subjectrecovery Songwriting
dc.subjectarts-based research
dc.subjectpårørende
dc.title«Musikk for lysegrå hverdager»: Sangskriving for pårørende innen psykisk helsevern
dc.title.alternative« Music for Grey Days»: Songwriting for Carers within Mental Health
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-18T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i musikkterapi
dc.description.localcodeMUTP360
dc.description.localcodeMAHF-INMUT
dc.description.localcodeMAHF-MUTP
dc.subject.nus715136
fs.subjectcodeMUTP360
fs.unitcode18-30-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record