Show simple item record

dc.contributor.authorNybakk, Hilde Hasfjord Aamodt
dc.date.accessioned2019-06-25T00:31:41Z
dc.date.available2019-06-25T00:31:41Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.date.submitted2019-06-24T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20390
dc.description.abstractFormålet med dette masterprosjektet er å få bedre innsikt i hva kontaktpersoner mener er gode samvær og hva som er viktig for å få dette til. Det kan gi ny viten om fenomenet samvær i saker etter omsorgsovertakelse jf. barnevernloven § 4 – 12. Problemsstillingen er: «Hvordan erfarer kontaktpersoner gode samværsordninger og hva er viktig for å få dette til for barnet, barnets foreldre og barnets fosterforeldre i saker om omsorgsovertakelser jf. barnevernloven § 4 – 12?». Siden fokus har vært på samværsordninger som har fungert godt, har masteroppgaven vært inspirert av «best-practice» - forskning. Dette masterprosjektet er en kvalitativ semistrukturert intervjustudie. Utvalget består av tre ulike fokusgrupper med til sammen elleve kontaktpersoner. Det ble i tillegg foretatt tre individuelle intervjuer i ulike barneverntjenester. Kontaktpersonene var ansatt i det kommunale barnevernet i tre fylker. Tematisk analyse ble benyttet som analytisk tilnærming og fremstillingen bygges opp i henhold til Kvale og Brinkmann (2015) sine tre analysenivåer. Fire hovedtemaer med flere undertemaer ble identifisert i henhold til kontaktpersonenes beskrivelser. Hovedtemaene er: balansekunst (å balansere barnets interesser med foreldrenes interesser), viktigheten av den gode relasjonen, tilretteleggingen av selve samværet og støtte (institusjonell/organisatorisk støtte). Temaene ble diskutert i lys av den økologiske beslutningsmodellen, barnets beste som skjønnsmessig begrep og profesjonell kompetanse. Mine funn viser at gode samværsordninger i saker etter omsorgsovertakelse er et resultat av en rekke påvirkningsfaktorer. Den viktige rollen kontaktpersonene har for å bygge tillit og gode relasjoner mellom de involverte, er en særlig viktig forutsetning for å få til gode samvær. Mine funn viser også at kontaktpersonene står ovenfor mange komplekse dilemmaer i tilretteleggingen av gode samværsordninger. Det anbefales videre forskning på hvordan ulike samværsordninger oppleves av sentrale aktører.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectsamvær
dc.subjectomsorgsovertakelse.
dc.subjectbarnevern
dc.titleSamvær i barnevernssaker - en vanskelig balansegang
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-24T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record