Show simple item record

dc.contributor.authorBrettingen, Petter Erikssen
dc.date.accessioned2019-06-27T00:32:09Z
dc.date.available2019-06-27T00:32:09Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.date.submitted2019-06-26T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20474
dc.description.abstractFlyktningkriser og bistand er i dag mer aktuelt enn noen gang, og har fått mye nytt mediefokus gjennom konfliktene vi har sett i Midt-Østen de senere årene, kanskje spesielt Syria-krisen. Hvordan disse flyktningene skal få hjelp på en best mulig måte er omdiskutert, og bistandsdebatten in-kind vs kontanter er de siste årene blitt mer og mer sentral. Vil et skifte fra den mer tradisjonelle in-kind hjelpen til mer bruk av rene kontanter kunne føre til økt nytte av hver bistandskrone både for flyktningene og for donorer? Og vil dette kunne føre med seg positive spillover-effekter til mottakerlandet av flyktningene? Nærmere bestemt Syriske førstegangsflyktninger i Tyrkia, Libanon og Jordan. Formålet med denne masteroppgaven er å gå gjennom eksisterende litteratur på blant annet flyktningkriser, case-studier av kontantprogrammer og teori rundt cash vs in-kind debatten for å se på hvilke forskjeller disse to bistandsformene kan ha for de syriske flyktningene som mottar dette samt hvilke effekter økt bruk av kontantbistand kan ha på lokale markeder og på mottakerlandet. Jeg ser også på noen effekter en slik økt bruk kan ha på mulighetene flyktningene har til å integrere seg i samfunnet og komme seg ut av fattigdom. Problemstillingen min går mye ut på dette der jeg vil se om kontanter kan være et mer effektivt bistandsmiddel for flyktningene enn det mer tradisjonell in-kind er og hvilke effekter en økt bruk av kontanter til flyktningene kan ha på mottakerlandet. Det jeg finner i oppgaven samsvarer med mye av det litteraturen og donorene de siste årene er blitt mer og mer enige i, nemlig at en økt bruk av kontanter viser til en effektivitetsgevinst for flyktningene som mottar dette i forhold til in-kind. Videre viser kontanter positive effekter også i forhold til samfunnet mottakerne lever i og i de lokale markedene der mottakerne av kontantene oppholder seg. Ved fremtidig utvikling og bruk av kontanter i samhandling med å fjerne flere restriksjoner flyktningene i dag har i disse landene kan de økonomiske gevinstene for mottakerlandene og for flyktningene selv potensielt bli store.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectflyktning
dc.subjectLibanon
dc.subjectTyrkia
dc.subjectkontanter
dc.subjectin-kind
dc.subjectbistand
dc.subjectSyria
dc.titleKontanter vs In-kind som bistand og eventuelle effektforskjeller for mottakerland og lokale markeder. Syriske flyktninger i Tyrkia, Libanon og Jordan.
dc.title.alternativeCash vs in-kind aid and potential differences in efficiency for the host country and local markets. Syrian refugees in Turkey, Lebanon and Jordan.
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-06-26T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record