Show simple item record

dc.contributor.authorSture, Beate Louise Karlsenen_US
dc.date.accessioned2019-09-18T06:38:21Z
dc.date.available2019-09-18T06:38:21Z
dc.date.issued2019-09-12
dc.date.submitted2019-09-11T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20868
dc.description.abstractI denne masteroppgaven søker man å forstå hvorfor noen unge mennesker velger å bruke veksthormonet anabole androgene steroider i forbindelse med trening. Forskningsspørsmålet sikter seg mot å forklare treningsfeltet som de unge er en del av. Og man har søkt å forklare hva det betyr at det medisinske feltet har fått en rolle i behandlingen av skader etter bruk av anabole androgene steroider. Masteroppgaven søker ny kunnskap på dette området med følgende forskningsspørsmål: Unge mennesker og styrketrening; hvordan kan det ha seg at noen velger å bruke anabole androgene steroider, mens ander velger å la være? Og de underordnete forskningsspørsmålene er: - Hvor kommer det fra? (at noen ser anabole androgene steroider som et alternativ å bruke) - Hvordan strukturer det seg i samfunnet, for den enkelte bruker og for myndighetene (her representert av Antidoping Norge, lovregulering, skolen og spesialisthelsetjenesten)? Studien er basert på en praxeologisk optikk, med den Franske sosiologen Pierre Bourdieu sine begreper som felt, kapital, habitus, symbolsk makt og doxa som verktøy. Det empiriske materiale er hentet fra intervju med mennesker mellom 20 og 40 år, som alle har interesse for styrketrening. Noen av dem har brukt anabole androgene steroider mens andre aldri har brukt slike preparater. I tillegg har man sett nærmere på noen av de samfunnsaktørene som har en plass i det sosiale rommet, slik som Antidoping Norge, skolene og spesialisthelsetjenesten. I studien kommer det frem at informantene er opptatt av at unge mennesker utsettes for et stort fokus på kropp og utseende, og da spesielt via sosiale medier og andre internettmedier. Flere av mennene mener at gutter og unge menn er oversett i samfunnsdebatten om kroppspress og selvbilde. Det stilles spørsmål ved om informantenes habitus har innvirkning på valgene de tar om å bruke anabole steroider eller ikke, og på bakgrunn av funnene i undersøkelsen er det fremsatt en homologi mellom habitus, sosial bakgrunn og valg av bruk av anabole androgene steroider. Brukere av anabole androgene steroider er en del av et sosialt rom hvor blant annet det juridiske feltet, treningsfeltet og det medisinske feltet møtes. Det betyr at brukere møter myndighetsrepresentanter som har ulike og til dels motstridende doxa med seg inn i arbeidet som skal gjøres. Det strekker seg fra lovregulering med straff som sanksjonsmiddel, til behandling med hjelp og helbred som mål.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleUnge menneskers bruk av anabole androgene steroider: En praxeologisk studie fundert i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag.en_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-11T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.localcodeSYK395
dc.description.localcodeMAMD-HELSE
dc.description.localcodeMAMD-SYK
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeSYK395
fs.unitcode13-26-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record