Show simple item record

dc.contributor.authorElvbakken, Kari Tove
dc.contributor.authorLykknes, Annette
dc.date.accessioned2019-11-07T14:09:13Z
dc.date.available2019-11-07T14:09:13Z
dc.date.issued2018
dc.PublishedElvbakken KT, Lykknes A. Vitenskap for politikk - Om bidrag til matkontroll og matforsyning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2018;34(4):155-173eng
dc.identifier.issn0801-1745
dc.identifier.issn1504-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20962
dc.description.abstractForholdet mellom fag og politikk er sentralt i forvaltningsforskningen. Denne artikkelen tar for seg leveranser fra vitenskap til politikk og forvaltning i første halvdel av 1900-tallet. I en tid hvor forvaltningen for noen felt, som på matområdet, hadde svakt utbygde forvaltningsorganer, benyttet staten eksperter fra ulike fag og institusjoner. Her undersøkes bidrag fra en ekspert, Sigval Schmidt-Nielsen (1877-1956), professor i kjemi ved Norges tekniske høgskole (NTH). Schmidt-Nielsen bidro til utforming av lovgivning om matkontroll og til håndtering av problemer med matforsyningen under og etter første verdenskrig. Han utførte oppgaver for forvaltningen fra sitt vitenskapelige virke. Materialet er tekster knyttet til matkontroll og matforsyning. Gjennom å analysere tekster, finner vi fram til hvilke roller og verdier vitenskapen bidro med til forvaltningen. Fagkyndigheten befant seg utenfor forvaltningen, men bidro til så vel helsemyndigheter, som landbruks- og handelsmyndigheter gjennom fire tiår fra 1910 til 1945. I artikkelen tas det til orde for å studere forholdet mellom fag og forvaltning gjennom konkrete studier av kunnskapsaktører, leveranser og deres kontekst.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsAttribution-Non Commercial CC BY-NCeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.titleVitenskap for politikk - Om bidrag til matkontroll og matforsyningeng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2019-09-04T12:07:55Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2018 The Authorsen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2018-04-01
dc.identifier.cristin1641480
dc.source.journalNorsk statsvitenskapelig tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-Non Commercial CC BY-NC
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-Non Commercial CC BY-NC