Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Jørn
dc.date.accessioned2019-12-11T13:30:36Z
dc.date.available2019-12-11T13:30:36Z
dc.date.issued2017
dc.PublishedJacobsen J. Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss. 2017;43(3):118-144eng
dc.identifier.issn0804-7375
dc.identifier.issn2387-4546
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21092
dc.description.abstractArtikkelen tematiserer dei overordna linjene i utviklinga i det strafferettslege reaksjonssystemet. Ein gjennomgang av hovudtrekka i reaksjonslærene til kriminallova, straffelova 1902 og straffelova 2005 vert nytta som utgangspunkt for å problematisere reaksjonslæra slik den i dag er. Analysen tek utgangspunkt i ei forståing av straff primært som klander, der reaksjonslæra først og fremst skal formast gjennom eit proporsjonalitetsprinsipp. Sett frå det perspektivet vert det peika på fleire spenningsfylte trekk i reaksjonssystemet som kan indikere ei orientering mot reaksjonar på individuelle karakterar. Utviklinga skapar eit behov for nye teoretiske grunnlagsarbeid.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsAttribution CC BY-NC-NDeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/eng
dc.subjectStrafferetteng
dc.subjectstraffelovereng
dc.subjectreaksjonslæreeng
dc.subjectproporsjonaliteteng
dc.subjectkarakteransvareng
dc.titleUtsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemeteng
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2019-07-18T09:23:26Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)eng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2017-03-02
dc.identifier.cristin1526365
dc.source.journalKritisk juss


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution CC BY-NC-ND
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC BY-NC-ND