Show simple item record

dc.contributor.authorBjånes, Celina Eriksson
dc.date.accessioned2019-12-19T03:20:17Z
dc.date.available2019-12-19T03:20:17Z
dc.date.issued2019-12-19
dc.date.submitted2019-12-18T23:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21176
dc.description.abstractPå sandbanker i Nordsjøen lever en unik, liten og sølvblank fisk som er viktig for produksjon av fiskemel og fiskeolje og som spiller en avgjørende rolle i sitt økosystem. Rekrutteringen av havsilbestanden varierer fra år til år og bestandsstørrelsen på ulike forvaltningsområder er stadig i endring. Ulik lengde ved alder og mengde per årsklasse mellom de ulike forvaltningsområdene tyder på at de bunnslåtte individene ikke migrerer, men det er fremdeles et uavklart spørsmål om havsil alltid holder seg innenfor ett forvaltningsområde. I denne oppgaven ble forskjeller i otolittene mellom tre ulike forvaltningsområder studert for å undersøke om otolittveksten var forskjellig. Aldersbestemmelse av havsil gjøres ved tolkning av dens årssoner i øresteinene og morfologiske målinger av otolittstørrelser ble brukt til å tilbakeberegne lengder ved tidligere alder. Tre forvaltningsområder i norsk sone i Nordsjøen, 1, 2&3 og 4, og to årsklasser, 2009 og 2016, ble sammenlignet. Forvaltningsområde 4 dominerte med de størst fiskelengdene og de størst otolittlengdene, og en god grunn til størst lengdevekst kan være varmere sjøvann og bedre mattilgang. Individer fra årsklassen 2009 var større ved alder sammenlignet med 2016-årsklassen. To tilbakeberegningsmetoder ble brukt og resultatet ble sammenlignet med de observerte lengdene til individer i de ulike aldersgruppene. Body proportional hypothesis var metoden som viste estimerte lengder nærmest de observerte lengdene. Havsilen er en stasjonær art som ikke forflytter seg og de store forskjellene i lengdevekst mellom forvaltningsområdene støtter dette. Likevel kan det være interessant å undersøke nærmere, for å se om migrasjon mellom enkelte sandbanker kan være tilstede.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleVekstmønsteret til havsil (Ammodytes marinus, Raitt 1934) og variasjoner mellom årsklasser og områder i Nordsjøen.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-12-18T23:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i biologien_US
dc.description.localcodeBIO399
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.subject.nus751999
fs.subjectcodeBIO399
fs.unitcode12-60-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record