Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkantze, Lars Kristian
dc.date.accessioned2020-01-16T08:43:55Z
dc.date.available2020-01-16T08:43:55Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.date.submitted2020-01-14T23:00:33Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21290
dc.description.abstractOppgaven handler om hvordan kravet til sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 (1) bokstav b skal tolkes og anvendes når det begjæres midlertidig forbud mot immaterialrettsinngrep. Verdiene som ligger i immaterielle rettigheter blir stadig viktigere i samfunnet, som følge av rask teknologisk utvikling og økende globalisering. Inngrep i slike rettigheter kan raskt føre til store tap og ulemper for rettighetshaveren. Det kan dessuten ta lang tid å håndheve enerettsposisjonen ved ordinær rettergang. Innen domstolene har avsagt rettskraftig dom i hovedsaken, kan eneretten derfor ha blitt utsatt for uopprettelig skade. Spørsmålet om hvordan kravet til sikringsgrunn skal tolkes og anvendes ved immaterialrettsinngrep, er dermed av stor betydning for om rettighetshaverens enerett kan håndheves på en effektiv måte.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectimmaterialrettssaker
dc.subjecthåndhevelse
dc.subjectimmaterialrett
dc.subjectmidlertidig sikring
dc.subjectkravet til sikringsgrunn
dc.subjecttvl. § 34-1 (1) bokstav b
dc.subjectimmaterialrettsinngrep
dc.subjectmidlertidige forbud
dc.subjectImmaterialrett
dc.subjecttvisteloven
dc.subjecthåndheving
dc.subjectmidlertidig forføyning
dc.titleKravet til sikringsgrunn ved midlertidig forføyning i immaterialrettssaker. En analyse av tvl. § 34-1 (1) bokstav b ved midlertidige forbud mot immaterialrettsinngrep
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-14T23:00:33Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel