Show simple item record

dc.contributor.authorØstlie, Katia Iren Chaton
dc.date.accessioned2020-01-23T03:47:42Z
dc.date.available2020-01-23T03:47:42Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2020-01-22T23:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21324
dc.description.abstractEvidensbasert psykologisk praksis (EBPP) utgjør de viktigste styringsprinsippene for å regulere psykoterapeutisk behandling og forskning i Norge i dag. Teksten redegjør for utviklingen av EBPP-rammeverket og hvordan dette regulerer klinisk psykologi. Tekstens hovedpåstand er at EBPP i liten grad inkorporerer verdiene som finnes i psykoterapi praksis. Ulike psykoterapeutiske tilnærminger inneholder en rekke normative grunnforutsetninger, her betegnet som psykoterapeutisk etos. Etoset omhandler forhold som tilnærmingens menneskesyn, konseptualiseringen av lidelse, rollefordeling i terapisituasjonen og forholdet mellom kropp og sinn. Oppgaven inneholder en analyse av det psykoterapeutiske etoset til Mindfulnessbasert Stressreduksjon (MBSR). MBSR har vært toneangivende for utviklingen av mindfulnessbaserte tilnærminger i psykologien. Avslutningsvis drøftes kliniske implikasjoner etoset har med et særfokus på brukermedvirkning.en_US
dc.description.abstractEvidence-based psychological practice (EBPP) are currently the most important guiding principles for regulating psychotherapeutic treatment and research in Norway. This paper describes the development of EBBP and shows how this framework regulates psychotherapy. Its main assertion is that EBPP does not embody the existing values in psychotherapy practice. Different psychotherapy schools contain a nexus of normative assumptions, here called psychotherapeutical ethos. These ethoses contain answers to questions like what is a human being, what is suffering, what are the roles of the patient and therapist and what is the relationship between mind and body. The paper contains an analysis of the psychotherapeutical ethos of the Mindfulnessbased Stressreduction Program (MBSR), which arguably has been the most influential mindfulness based approach. Finally, the paper discusses clinical implications of psychotherapeutical ethos with a particular focus on user involvement.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectMBSR Evidensbasert praksis i psykoterapi Psykoterapeutisk etos Brukermedvirkning
dc.titleMindfulnessbasert stressreduksjons psykoterapeutiske etos: En teoretisk analyse
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-22T23:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record