Show simple item record

dc.contributor.authorUlvund, Frode
dc.date.accessioned2020-04-05T08:35:09Z
dc.date.available2020-04-05T08:35:09Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.PublishedUlvund F. Åndsfridomens intoleranse? Perspektiv på religionsfridom i Noreg i endring, ca. 1900–1935. Teologisk Tidsskrift. 2019(2):130-146eng
dc.identifier.issn1893-0263
dc.identifier.issn1893-0271
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21686
dc.description.abstractArtikkelen tar føre seg skiftande perspektiv på religionsfridom i Noreg i første halvdel av 1900-talet. Frå først og fremst å handle om løyve til religiøs praksis utanfor statskyrkja, førte kampen mot ateisme og blasfemi i mellomkrigstida til nye meiningslag ved at det særleg handla om å verne mot å bli krenkt religiøst. Det førte til ei forskyving i perspektivet på religionsfridom, frå å verne om minoritetsreligionar til å verne majoritetsreligionen mot uønskt livssynskonkurranse. Frå slutten av 1900-talet har minoritetsvernet igjen fått ein sentral plass i forståinga av religionsfridom.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tt/2019/02/aandsfridomens_intoleranse
dc.rightsAttribution CC BY-NC 4.0eng
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.subjectreligionsfridomeng
dc.subjectateismeeng
dc.subjecttoleranseeng
dc.subjectprotestantismeeng
dc.titleÅndsfridomens intoleranse? Perspektiv på religionsfridom i Noreg i endring, ca. 1900–1935eng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2019-11-30T13:32:12Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2019 The Authorseng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2019-02-05
dc.identifier.cristin1707272
dc.source.journalTeologisk Tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY-NC 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY-NC 4.0