Show simple item record

dc.contributor.authorBråten, Eldar
dc.date.accessioned2020-04-05T08:49:12Z
dc.date.available2020-04-05T08:49:12Z
dc.date.issued2019-03-20
dc.PublishedBråten E. «Min haplogruppe» - Biologi, slektskap og kulturell identitet i lys av genetisk genealogi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2019;30(1):59-77eng
dc.identifier.issn0802-7285
dc.identifier.issn1504-2898
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21687
dc.description.abstractArtikkelen omhandler genetisk genealogi, det vil si genetisk testing som gjør det mulig for slektsgranskere å spore «opprinnelse» i historisk og førhistorisk tid. Jeg drøfter hvordan de tre vanligste metodene som tilbys – testing på Y-kromosomet, mitokondrie-DNA og autosomalt DNA – kan gi ulike premisser for utforming av slektskap, avstamning og kulturell identitet. Artikkelen relaterer til klassisk fagdebatt om biologi versus mening i konstituering av slektskap. I motsetning til kulturdeterministiske perspektiv på slektsrelasjoner som fornekter enhver form for biologisk «fundament», argumenterer jeg for en mer nyansert, realistisk antropologi som i stedet undersøker biologiens relative betydning i den sosiokulturelle utformingen av slektskap.en_US
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsAttribution CC BY-NC 4.0eng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.subjectGenetisk genealogieng
dc.subjectSlektskapeng
dc.subjectAvstamningeng
dc.subjectNasjonale minoritetereng
dc.subjectSkogfinnereng
dc.subjectBiologieng
dc.subjectKritisk realismeeng
dc.title«Min haplogruppe» - Biologi, slektskap og kulturell identitet i lys av genetisk genealogieng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2020-01-28T14:12:10Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2019 The Authorsen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-01-05
dc.identifier.cristin1706906
dc.source.journalNorsk Antropologisk Tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY-NC 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY-NC 4.0