Show simple item record

dc.contributor.authorStrømman, Bjørn Eivind
dc.date.accessioned2020-04-07T06:07:45Z
dc.date.available2020-04-07T06:07:45Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.date.submitted2020-01-14T23:00:17Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21737
dc.description.abstractAvhandlingen analyserer forholdet mellom retten til erstatning for «nødvendige og rimelige» utgifter og skadelidtes tapsbegrensningsplikt. Problemstillingen er særlig aktuell ved spørsmål om hvilke behandlingsutgifter skadelidte kan kreve erstattet ved personskade. Både «nødvendig og rimelig»-kriteriet og tapsbegrensningsplikten er sentrale avgrensningskriterier ved vurderingen av hva som vil gi skadelidte full individuell erstatning. Likevel det er stort sett «nødvendig og rimelig»-kriteriet som er gjenstand for nærmere vurderinger i Høyesterett. Tapsbegrensningspliktens rolle som et selvstendig regelsett ved erstatningsutmålingen er følgelig underkommunisert i relasjon til utgiftserstatning. Oppgaven analyserer derfor hvordan tapsbegrensningsplikten innvirker på vurderinger av hvilke utgifter som er «nødvendige og rimelige» i relasjon til personskader og tingskader.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleRetten til erstatning for nødvendige og rimelige utgifter og forholdet til skadelidtes tapsbegrensningsplikt
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-14T23:00:17Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record