Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlmo, Jakob
dc.date.accessioned2020-04-07T06:34:55Z
dc.date.available2020-04-07T06:34:55Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.date.submitted2020-01-14T23:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21782
dc.description.abstractMasteravhandlingen omhandler valg av straffereaksjon overfor ungdom (15-18 år), i de tilfeller ungdommen selv ikke samtykker til ungdomsstraff. Når ungdomsstraff anses som en egnet straffereaksjon, men tiltalte ikke samtykker, oppstår en vanskelig vurdering av hvilken alternativ reaksjon som skal idømmes. Skal dommeren gå opp på «rangstigen» av straffereaksjoner og idømme ubetinget fengsel, eller skal en mildere straffereaksjon (samfunnsstraff eller betinget fengsel) idømmes? Ungdommens valg om å ikke samtykke aktualiserer sterke motstridende hensyn, og avveiningen av disse hensynene har for noen typetilfeller ingen åpenbar løsning.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectungdom
dc.subjectStraff
dc.subjectsamtykke
dc.subjectungdomsstraff
dc.subjectubetinget fengsel
dc.subjectbarn
dc.titleUngdom som ikke samtykker til ungdomsstraff - En analyse av hvilken alternativ straffereaksjon som bør idømmes i straffesaker der ungdom ikke samtykker til ungdomsstraff
dc.title.alternativeChoice of criminal sanction for youth criminals, where the youth does not consent to "youth punishment".
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-14T23:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel