Show simple item record

dc.contributor.authorNordhus, Ole-Gunnar
dc.date.accessioned2020-05-14T11:48:16Z
dc.date.available2020-05-14T11:48:16Z
dc.date.issued2019
dc.PublishedNordhus O. Oppreisningskrav etter EMK artikkel 13 – en sammenligning av norsk og svensk rett. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 2019;16:33-60eng
dc.identifier.issn2464-336X
dc.identifier.issn2464-3378
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22265
dc.description.abstractBåde i norsk og svensk rett er Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) inkorporert ved lov. Konvensjonens artikkel 13 krever etter omstendighetene at nasjonal rett gir den enkelte adgang til å kreve oppreisning for den ikke-økonomiske skaden som myndighetenes konvensjonsbrudd medfører. Sveriges øverste domstol (Högsta domstolen) har i en rekke saker tilkjent oppreisning med henvisning til EMK artikkel 13. Det har skjedd i tilfeller hvor bestemmelsen har krevd at det tilkjennes erstatning for ikke-økonomisk skade, men hvor tradisjonelle svenske oppreisningsregler ikke har gitt hjemmel for slik erstatning. I artikkelen argumenteres det for at man må kunne kreve oppreisning i norsk rett med henvisning til EMK artikkel 13, på tilsvarende måte som i svensk rett. Behovet for et slikt oppreisningsansvar er minst like sterkt som i svensk rett.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.titleOppreisningskrav etter EMK artikkel 13 – en sammenligning av norsk og svensk retteng
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2020-02-07T09:52:50Z
dc.description.versionacceptedVersion
dc.rights.holderCopyright 2019 Universitetsforlageteng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2019-01-03
dc.identifier.cristin1766301
dc.source.journalTidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record