Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkar, Henrik
dc.date.accessioned2020-05-15T10:36:23Z
dc.date.available2020-05-15T10:36:23Z
dc.date.issued2019
dc.PublishedSkar H. Omgåelse i aksjeselskapsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2019;132(03-04):269-306eng
dc.identifier.issn0040-7143
dc.identifier.issn1504-3096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22285
dc.description.abstractI denne artikkelen, som er basert på min prøveforelesning for doktorgraden, drøftes hvordan omgåelsesspørsmål løses i norsk aksjeselskapsrett.Jeg behandler tilfeller hvor et selskap eller aksjonærer forsøker å omgå eller utnytte aksjelovgivning eller selskapsvedtekter på bekostning av øvrige aksjonærer, selskapet eller dets kreditorer. Artikkelen kommer også inn på ansvarsgjennombrudd ved misbruk av ansvarsbegrensningen, samt omgåelser av aksjonæravtaler.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.titleOmgåelse i aksjeselskapsretteneng
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2020-02-05T12:27:25Z
dc.description.versionacceptedVersion
dc.rights.holderCopyright 2019 Universitetsforlageteng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-3096-2019-03-04-02
dc.identifier.cristin1762918
dc.source.journalTidsskrift for Rettsvitenskap


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel