Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHammer, Nora Elise
dc.date.accessioned2020-06-22T12:17:36Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.date.submitted2020-06-18T22:00:27Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22800
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2021-05-28
dc.description.abstractFormålet med denne kvalitative studien var å utforske hvordan voksne bærer med seg en mobbehistorie fra tidligere skolegang videre i livet. Studien anvendte semistrukturerte forskningsintervju med 14 deltakere i alderen 18-50 år, der intervjutranskripsjonene ble analysert med en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming til refleksiv tematisk analyse (Braun & Clarke, 2019). Studien hadde som analysefokus å undersøke hvordan en slik historie påvirket deltakernes opplevelser av sine relasjoner til andre. Jeg identifiserte fire temaer: (1) Fantomsmerter fra fortidens kropp, (2) Å våge seg ut i et ukjent relasjonelt farvann, (3) Å eie sin egen fortid og fremtid, og (4) Opplevelse av aksept og fotfeste i livet. Funnene viste at erfaringer med mobbing kan sette dype spor og påvirke ens relasjoner til andre. Funnene viste samtidig viktigheten av nære relasjoner og nye erfaringer for tilfrisking. Mobbing var også forbundet med positive aspekter i deltakernes liv. Opplevelse av økt empati var noe deltakerne knyttet til erfaringer med mobbing. Implikasjoner for klinisk praksis så vel som i skolen blir diskutert i tillegg til implikasjoner for videre forskning.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectfenomenologi
dc.subjectrelasjoner
dc.subjectmobbing
dc.subjecthermeneutikk
dc.titleFlersidig styrke og smerte — en kvalitativ studie av hvilken betydning tidlige mobbeerfaringer oppleves å ha på relasjoner i voksen alder
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-18T22:00:27Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0
dc.date.embargoenddate2021-05-28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel