Show simple item record

dc.contributor.authorNicolaisen, Kaia Wøien
dc.date.accessioned2020-06-24T05:34:32Z
dc.date.available2020-06-24T05:34:32Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.date.submitted2020-06-22T22:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22871
dc.description.abstractFlåm har de siste hundre årene endret seg fra å være en isolert jordbruksbygd til å bli en av Norges mest populære turistdestinasjoner og cruisehavner, med tilreisende fra hele verden. Med en fenomenologisk tilnærming forsøker denne studien å belyse hvordan innbyggere og ellers andre som er sysselsatt i Flåm opplever at masseturismen påvirker Flåm som sted og lokalsamfunn. Dette gjør studien ved å undersøke informantenes stedsopplevelser og hverdagsliv, hvordan virksomheter i Flåm blir påvirket av masseturismen, og hvilke meninger informantene har om masseturismen i Flåm. Det teoretiske rammeverket er basert på stedsteorier, hvor blant annet stedsopplevelser og hvordan steder er sosialt konstruert står sentralt, i tillegg til teorier som omhandler lokale innbyggeres opplevelser av turismens effekter på stedet og lokalsamfunnet. De empiriske dataene er basert på 15 semi-strukturerte intervjuer med innbyggere og ellers andre som er sysselsatt i Flåm - informanter med varierende sosioøkonomiske bånd til Flåm. I tillegg er det i oppgaven brukt sekundærdata og et innslag av observasjon. Studien finner svært varierende opplevelser av reiselivet og av Flåm som sted. De fleste som inngår i studien mener turisme er viktig for Flåm på grunn av ringvirkningene det skaper i lokalsamfunnet, men det er uenigheter rundt hvilket omfang turismen burde ha i Flåm. For flere har reiselivet ført til en mulighet for å bo og/eller jobbe i bygda, og Flåm blir av flere presentert som en «levende bygd» på grunn av ringvirkningene av reiselivet. Likevel finner studien at turismen også fører til svært negative stedsopplevelser hos enkelte. Dette går spesielt på det store antallet turister som besøker Flåm sommerstid, og at Flåm oppleves som et sted for turister heller enn for lokalsamfunnet. Som et resultat av dette opplever flere at Flåm kulturelt sett har blitt noe pregløst. Flere er også bekymret for utslipp fra cruiseskipene som kommer til bygda. Selv om Flåm blir presentert på svært ulike måter, er stedsopplevelsene i flere tilfeller preget av en ambivalens, hvor innbyggere har både positive og negative stedsopplevelser på samme tid.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleEn Flåm av turister - En studie av stedets betydning for lokalbefolkningen i en turistbygd
dc.title.alternativeTourism and Flåm - A study of inhabitants’ experiences of a mass tourism town
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-06-22T22:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geografi
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-MEHA
dc.description.localcodeMASV-PHYG
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.description.localcodeMPGEOGR
dc.subject.nus733111
fs.subjectcodeGEO350
fs.unitcode15-41-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record