Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergh, Casper Christoffer
dc.date.accessioned2020-06-26T04:29:53Z
dc.date.available2020-06-26T04:29:53Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.date.submitted2020-06-24T22:00:57Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22984
dc.description.abstractDet norske dagligvaremarkedet er kritisert for å være svært konsentrert, og store deler av markedsmakten ligger hos dominerende paraplykjeder. Fra 2004 til 2008 prøvde Lidl seg som stor internasjonal aktør å konkurrere mot paraplykjedene. Formålet med utredningen er å undersøke hvilke konkurranseøkonomiske effekter Lidl-etableringen hadde på konkurrerende aktører i dagligvaresektoren. Etableringseffektene forsøkes å tallfestes ved bruk av innsamlede regnskapstall fra direkte konkurrenter, og butikker i områder uten Lidl-åpning. Dette settes i sammenheng med konkurranseøkonomisk teori for å gi et helhetlig bilde på effektene, samt forklare hvorfor man kan observere de aktuelle resultatene. Konstruksjonen av datasettet er gjort i Microsoft Excel, mens databehandlingen og analysen er utført i STATA SE 16. Analysen antyder at Lidl-etableringen kan ha medført en positiv regnskapsmessig effekt på konkurrerende butikker. Studien finner forskjeller mellom hvordan åpningen virket på de forskjellige konseptkjedene. Blant annet tyder analysene på positive regnskapsmessige effekter hos Kiwi og lavprissegmentet som helhet. Butikker med andre profiler enn lavpris virker å ha blitt upåvirket. I 2008 tok Rema over Lidl-butikkene. Overtakelsen gir et nyttig sammenligningsgrunnlag og viser motsatt effekt sammenlignet med Lidl-etableringen. Metoden som brukes gir opphav til flere feilkilder. Selv om robusthetsanalyser også antyder at konkurrentene kom bedre ut av å ha Lidl i nærheten, er resultatene sensitive til spesifikasjonsendringer. Det er mulig at den faktiske effekten ikke var like enstydig og kraftig som analysen estimerer.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectdagligvaremarkedet
dc.subjectnyetablering
dc.subjectLidl
dc.subjectKonkurranse
dc.titleHvordan påvirkes norske dagligvarebutikker av konkurranse fra en stor internasjonal aktør?
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-06-24T22:00:57Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel