Show simple item record

dc.contributor.authorMøller, Aina
dc.contributor.authorWiberg, Synne
dc.date.accessioned2020-06-26T04:30:07Z
dc.date.available2020-06-26T04:30:07Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.date.submitted2020-06-25T22:00:29Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22993
dc.description.abstractDigitalisering har ført til at flere industrier introduserer ny teknologi på arbeidsplassen, med intensjon om å øke sikkerhet og effektivitet. Hensikten med denne studien var å identifisere hvordan implementeringen av en digital tvilling påvirker brukernes mentale modeller i en høyreliabilitetsorganisasjon (HRO). Ni semistrukturerte dybdeintervjuer ble gjennomført med personell fra energiindustrien som hadde erfaring med bruk av digital tvilling. Ved hjelp av en templateanalyse ble fire gjengående temaer identifisert: (1) påvirkning av den digitale tvillingen på brukernes arbeid, (2) verktøyets reliabilitet og brukerens tillit til egne evner, (3) hvordan brukerne tester sine indre forestillinger, og (4) hvordan den digitale tvillingen bidrar til felles forståelse. Dataene tyder på at implementeringen av en digital tvilling bidrar i dannelsen av brukernes mentale modeller. Lettere tilgjengelig informasjon har ført til mer effektiv beslutningstaking. Implementering av en digital tvilling, har likevel ført til at brukere sammenligner og stiller spørsmål ved sine egne mentale modeller, særlig i møte med komplekse problemer. En HRO krever et høyt sikkerhetsnivå. For å sikre at sikkerhet og effektivitet blir ivaretatt, er det en forutsetning at designet og implementeringen av det nye teknologiske verktøy er nøye gjennomtenkt.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjecthuman-computer interaction
dc.subjectqualitative study
dc.subjectdigital twin
dc.subjectMental models
dc.titleA qualitative approach to examining how digital twins impact users’ mental models
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-25T22:00:29Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record