Show simple item record

dc.contributor.authorFrancke, Hege Krog
dc.date.accessioned2020-06-26T04:30:56Z
dc.date.available2020-06-26T04:30:56Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.date.submitted2020-06-25T22:00:20Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23019
dc.description.abstractMusikk er en stor del av mange menneskers liv. Særlig ungdommer synes å være opptatt av å lytte til musikk og av å musisere selv. Også i skolen er musikk et fag som ofte er populært blant elevene. Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som undersøker hvilke diskurser som ser ut til å være rådende hos aktører som har myndighet til å påvirke et fags innhold. Søkelyset er rettet mot musikk programfag i videregående skole. Dette faget viser seg å være sterkt nedadgående hva gjelder utbredelse og omfang. Hva er det som påvirker og forårsaker denne utviklingen? Hvilke bestemmelser blir tatt som gjør at et fag er nærmest døende? Det er et av spørsmålene som ligger bak denne oppgaven, som handler om nettopp musikk programfag. I et Foucault-orientert diskursperspektiv søker jeg å belyse hvordan diskursene om og i faget gir seg utslag i hva elevene opplever i klasserommet og hvilket spillerom faget har innenfor de rammebetingelsene som er satt. Det empiriske materialet for studien er fagplaner, informasjon om skolens konstruksjon av musikkfaget og elevuttalelser. I dette materialet leter jeg etter ulike diskurser om og i musikk programfag. Studien viser at elevene konstruerer flere forskjellige perspektiver når de snakker om hvilket utbytte musikkfaget gir dem. På den ene siden er det diskurser om musikk som et dannende fag som utvikler selvet som kommer til syne. På den andre siden er det diskurser om musikk som et ubetydelig fag som ikke er viktig for hverken samfunn eller det egne selvet som trekkes frem. De kryssende diskursene avtegner linjer som kan spores tilbake til skolediskursen og fagplandiskursen, som begge må kunne betraktes som mulighetsbetingelser for elevdiskursene. Det kommer også til syne en diskurs om skolevurdering som viser seg å ha betydning for konstruksjonen av faget.en_US
dc.description.abstractMusic plays a big part in many peoples’ lives. Especially young people seem to love listening to music and playing instruments. Even in school, music as a teaching subject is quite popular among the students. In this master thesis I have completed a quantitative research study to find the prevailing discourses among the authorities who have the power to influence the subject’s curriculum. I have focused on music as a subject in upper secondary school. This subject seems to be in decline regarding delivery and scale. What are the reasons for this? Which decisions are being made to cause the subject to become nearly obsolete? I shall – in a Foucault oriented discourse analysis try to illuminate how the discourses are decisive for the pupils’ experience in the classroom and for which margins are being set within the framework of the subject. The empirical material for this study is the curriculum, information on how the school organizes the subject music, and the individual pupils’ own evaluation. I shall search for various discourses within this material. The study shows that the pupils form various perspectives based on the experiences that the subject music gives them. On the one hand we see discourse about music as an educational subject that develops the individual. On the other hand, the discourse about music as a minor subject with little impact on society and for the individual is being emphasized. These diverting discourses are drawing a picture which can be traced back to the discourses of school and curriculum.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleSpillerom i videregående skole? En diskursanalytisk studie av musikk programfag.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-25T22:00:20Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk IKT
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112
fs.subjectcodePED396
fs.unitcode17-42-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record