Show simple item record

dc.contributor.authorOpedal, Charlotte Okabe
dc.contributor.authorEspeseth, Beate Abbedissen
dc.date.accessioned2020-07-02T04:21:56Z
dc.date.available2020-07-02T04:21:56Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.date.submitted2020-07-01T22:00:22Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23194
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2021-12-03
dc.description.abstractHensikt: Målet med denne studien er å kartlegge hvordan dysfagi diagnostiseres på sykehus med slagenheter i Norge, i tillegg til å sammenligne Norge med andre land. Studien har videre som hensikt å bidra til en forbedring av diagnostisering av dysfagi i Norge. Problemstillinger: 1. Hvor mange sykehus med slagenheter i Norge bruker FEES i diagnostisering av dysfagi, og hvor lenge har FEES vært i bruk? 2. Hvor mange sykehus i Norge planlegger gjennomførbar opplæring i FEES? Metode: En standardisert spørreundersøkelsen ble brukt for å samle inn informasjon fra sykehus med slagenhet i Norge. Resultater: 47 (96%) av totalt 49 sykehus med slagenheter i Norge svarte på spørreundersøkelsen. Kun 4 sykehus med slagenheter i Norge bruker Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering av Svelgfunksjonen (FEES) til å diagnostisere dysfagi hos akutt innlagte nevrologiske pasienter. FEES har ikke vært i bruk i lang tid på sykehusene som bruker FEES. Kun 1 sykehus i Norge planlegger opplæring i FEES. Konklusjon: FEES er svært lite utbredt i Norge i 2020. Kunnskap om og ferdigheter knyttet til FEES bør økes, siden FEES er en viktig metode for å diagnostisere dysfagi som blir brukt i økende grad i andre europeiske land og i USA.en_US
dc.description.abstractPurpose: To survey how dysphagia is diagnosed in hospitals with stroke units in Norway, in addition to comparing Norway with other countries. Furthermore, to contribute to improvements in diagnostics for dysphagia in Norway. Research questions: 1. How many hospitals in Norway with stroke units use FEES in diagnosing dysphagia, and how long has FEES been in use? 2. How many hospitals in Norway are planning feasible training in FEES? Method: A standardized questionnaire to survey hospitals with stroke units in Norway. Results: 47 (96%) of 49 hospitals with stroke units in Norway responded to the questionnaire. Only 4 hospitals with stroke units in Norway use FEES to diagnose dysphagia for acute inpatient neurological patients. FEES has not been in use for a long time at hospitals that use FEES. Only 1 hospital in Norway is planning training in FEES. Conclusion: Use of FEES is very limited in Norway in 2020. Knowledge and skills connected to FEES should be increased, since FEES an important method to diagnose dysphagia, which is increasingly used in other European countries and the US.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectlogopedi
dc.subjectDysfagi
dc.subjectNorge
dc.subjectspørreundersøkelse
dc.subjectFEES
dc.subjectslagsenter
dc.subjectFiberoptisk Endoskopisk Evaluering av Svelgfunksjonen
dc.titleUtbredelse av Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering av Svelgfunksjonen som diagnostisk verktøy for dysfagi på sykehus i Norge og i andre land
dc.title.alternativeThe use of Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing as a diagnostic tool for dysphagia at hospitals in Norway and in other countires
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-07-01T22:00:22Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record