Show simple item record

dc.contributor.authorKvitne, Amalie Bidne
dc.contributor.authorJohnsen, Synne Dalsegg
dc.date.accessioned2020-07-02T07:11:03Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.date.submitted2020-07-01T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23215
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2021-05-15
dc.description.abstractPragmatiske språkvansker i barndommen har blitt forbundet med både språklige, emosjonelle og sosiale problemer senere i livet. Det er derfor viktig at pragmatiske språkvansker oppdages tidlig, slik at tiltak kan iverksettes for å støtte barns pragmatiske utvikling. Hensikten med denne litteraturstudien er å kartlegge hvilke intervensjoner som finnes for barn med pragmatiske språkvansker, og undersøke mulig effekt av disse intervensjonene. Litteraturstudien inkluderer elementer fra en systematisk oversiktsstudie, og retningslinjene som er gitt i Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) har blitt fulgt for å øke studiens pålitelighet. Elektroniske søk ble gjort mellom november 2019 og mars 2020, og 20 fagfellevurderte forskningsartikler ble inkludert i litteraturgjennomgangen. Individuelle, dyadiske og gruppebaserte intervensjoner, som rettet seg mot å forbedre en rekke ulike pragmatiske ferdigheter, ble brukt i studiene. Til sammen fant 15 inkluderte studier en intervensjonseffekt for majoriteten av sine deltakere. Funnene i denne litteraturstudien indikerer at pragmatiske språkintervensjoner kan forbedre barns pragmatiske språkferdigheter. Mer forskning trengs imidlertid for å kunne si noe om hvilke intervensjonsmetoder som er mest effektive, samt hvordan effekten best kan generaliseres til andre kontekster enn intervensjonskonteksten.en_US
dc.description.abstractPragmatic language impairments in childhood have been linked to both linguistic, emotional, and social difficulties later in life. It is important that pragmatic language impairments are detected early, so that measures can be taken to support children’s pragmatic development. The purpose of this study was to conduct a literature review of interventions for children with pragmatic language difficulties, and to investigate the possible effects of these interventions. The literature review includes elements from a systematic review, and the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA) guidelines have been followed to ensure reliability. Electronic searches were conducted between November 2019 and March 2020, and 20 peer-reviewed research articles were included. Individual, dyadic and group-based pragmatic language interventions, aimed at improving a variety of different social communication skills, were used in the studies. 15 studies found intervention effects for the majority of their participants. The findings indicate that targeted intervention can improve children’s pragmatic language skills. However, more research is needed to be able to identify the most effective intervention methods, as well as to determine how generalization to other contexts is best facilitated.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectintervention
dc.subjectsocial communication disorder
dc.subjecttidlig innsats
dc.subjectlogopedisk intervensjon
dc.subjecttreatment
dc.subjectearly efforts
dc.subjectchildren
dc.subjecttiltak
dc.subjectpragmatiske språkvansker
dc.subjectspeech and language therapy
dc.subjectbarn
dc.subjectsosiale kommunikasjonsvansker
dc.subjectpragmatic language impairment
dc.titleLogopediske intervensjoner for barn med pragmatiske språkvansker – en litteraturstudie
dc.title.alternativePragmatic language interventions for children with pragmatic language impairments - a literature review
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-07-01T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0
dc.date.embargoenddate2021-05-15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record