Show simple item record

dc.contributor.authorUeland, Lovise Øybekk
dc.date.accessioned2020-07-04T04:26:03Z
dc.date.available2020-07-04T04:26:03Z
dc.date.issued2020-07-04
dc.date.submitted2020-07-03T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23330
dc.description.abstractDette masterprosjektet utforsker hvorfor noen mødre velger å ta ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon. NAV- rapporten “Fornuft og følelser – En studie av mors og fars uttak av foreldrepenger”, rapporterer at antall mødre som tar ulønnet permisjon har økt med 66 prosent siden 2008 (Schou, 2019, s. ). I en norsk likestilling- og familiepolitisk kontekst hvor man har jobbet målrettet for et likestilt arbeid- og familieliv mellom kjønnene, er en slik utvikling tankevekkende (Schou, 2019, s. 15). Problemstillingen for prosjektet er derfor: “I en norsk likestilling- og familiepolitisk kontekst: Hva motiverer mødre til å ta ulønnet permisjon?”. Det empiriske grunnlaget er seks dybdeintervju med mødre mellom 33 og 40 år, som har hatt eller skal ha ulønnet permisjon. Intervjuene ble tekstnært analysert. Egne og andres forestillinger om likestilling og forventninger til atferd var gjennomgående trekk ved datamaterialet. Det teoretiske rammeverket for analysen tar derfor utgangspunkt i begreper fra symbolsk interaksjonisme. Ved hjelp av interaksjonistiske tilnærminger ble tre hovedfunn avdekket. Det ene er informantenes sterke forankring i jobbidentiteten. Det andre er betydningen av de emosjonelle og kroppslige faktorene som utgjør morsidentiteten. Det tredje er den varierende og symbolske betydningen penger har i informantenes identitetsarbeid. Analysene finner at idealet om to-forsørger-familien står sterkt, men viser også at erfaringer knyttet til morsidentiteten får en avgjørende betydning for valget om å ta ulønnet permisjon. Funnene setter lys på normene og forventningene knyttet til arbeidslinja og likestilling i det norske samfunnet.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectforeldrepermisjon
dc.subjectHochschild
dc.subjectidentitet
dc.subjectbarneomsorg
dc.subjectfamiliepolitikk
dc.subjectGoffman
dc.subjectvelferdsstat
dc.subjectMead
dc.subjectulønnet permisjon
dc.subjectemosjonell ambivalens
dc.subjectemosjonelt arbeid
dc.subjectLikestilling
dc.titleKropp, følelser & likestilling - En kvalitativ studie om hvorfor noen mødre velger å forlenge foreldrepermisjonen ved å ta ulønnet permisjon
dc.title.alternativeBody, emotions & equality
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-07-03T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record