Show simple item record

dc.contributor.authorIsaksen, Ann Elise Widding
dc.date.accessioned2020-08-11T08:20:51Z
dc.date.available2020-08-11T08:20:51Z
dc.date.issued2019
dc.PublishedIsaksen LW. Mobile likestillingsaktører: Fra 'stivnet' til 'villet' likestilling. Italienske kvinners komparative erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norge.. Tidsskrift for kjønnsforskning. 2019(1):26-43eng
dc.identifier.issn1891-1781
dc.identifier.issn0809-6341
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23630
dc.description.abstractDenne artikkelen diskuterer hvordan italienske kvinner med høy utdanning bruker og kombinerer likestillingsorienterte velferdstjenester i Norge. Finanskrisen som rammet Italia i 2008 førte til at spesielt unge mennesker med høy utdanning forlot landet, og mange har slått seg ned i Norge. En del av den normative motivasjonen som preger denne mobiliteten er aktørenes forestillinger og ønsker om selvrealisering og likestilling. Det er derfor interessant å undersøke hvordan de forholder seg til velferdsstatens struktur og politikk på den ene siden og hverdagslivets praksiser på den andre siden. Basert på et mindre utvalg italienske kvinner som er unge mødre i Norge, diskuterer artikkelen aktørenes familie-jobb-tilpasninger og de sosiale meninger de knytter til sine valg og muligheter. Hensikten er å undersøke hvordan immigrantene sammenligner, utfordrer og kombinerer ulike former for barneomsorg i Norge og Italia.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsAttribution-NonCommercial CC BY-NCeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.titleMobile likestillingsaktører: Fra 'stivnet' til 'villet' likestilling. Italienske kvinners komparative erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norgeeng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2020-01-20T11:37:17Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2019-01-03
dc.identifier.cristin1777617
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial CC BY-NC
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial CC BY-NC