Show simple item record

dc.contributor.authorSkaara, Synne
dc.date.accessioned2020-09-02T04:55:22Z
dc.date.available2020-09-02T04:55:22Z
dc.date.issued2020-09-01
dc.date.submitted2020-08-31T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23925
dc.description.abstractI august 2002 ble fire 2D multikanals refleksjonsseismiske linjer innsamlet innerst i Isfjorden, i det som i denne studien kalles Billefjorden området. Studieområdet er preget av Billefjorden forkastningssone (BFZ), og har en kompleks historie som er påvirket av Nord-Atlanterens geologiske utvikling. I løpet av kenozoikum har området vært utsatt for intens deformasjon, oppløft og erosjon som har resultert i storskala deformasjonsstrukturer, samt en unormalt hard havbunn med p-bølgehastighet estimert til over 4.5 km/s. I denne oppgaven presenteres prosessering og tolkning av de seismiske dataene fra Billefjorden området. Dataene ble først prosessert, og fokuset var da å dempe havbunnsmultipler for å fremheve reelle refleksjoner. Deretter ble dataene grovtolket for å kartlegge horisonter og sedimentære enheter over BFZ, i tillegg til å kartlegge forkastningsgeometrien til BFZ. Tolkningene blir støttet opp mot et seismostratigrafisk rammeverk, definert av tidligere studier. Havbunnsmultiplene er utfordrende å fjerne på grunn av at havbunnen ligger grunt, og det gjør at multiplene opptrer med kort intervall. Fk filter ble påført flere ganger for å dempe multipler, refleksjoner og annen støy som oppstår utenfor fk filterets grenser. Deretter har overflatekonsistent prediktiv dekonvolvering fjernet rester av multiplene, basert på periodisitet og seperabilitet. I tillegg har muting og pre-stakk migrasjon hatt en positiv effekt på resterende multippelenergien. Sedimentære enheter har blitt tolket fra grunnfjellet til havbunnen. Unormalt høye amplituder i perm har blitt tolket til å være sill intrusjoner. Forkastningsgeometrien til BFZ ble tolket til å være et supradetachment basseng, dannet ved transtensjon. BFZ består av bratte normalforkastninger i SV og grunnere reaktiverte reversforkastninger i NØ. Selve geometrien er skåleformet, og inneholder listriske forkastninger som såler ut i en lavvinklet detachment med relativ grunn dybde. BFZ bassenget er sannsynligvis dannet i devon under ekstensjonskollaps, og har senere blitt reaktivert under det tertiære kontraksjonelle regimet.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleProsessering og tolkning av refleksjonsseismiske data fra Isfjorden, Svalbard
dc.title.alternativeProcessing and Interpretation of Multichannel Seismic Data from Isfjorden, Svalbard
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-08-31T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geovitenskapen_US
dc.description.localcodeGEOV399
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.subject.nus756199
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record